Apenkooi Doetinchem 003b

Play Cage

Play Cage

Crawling, climbing, sliding and playing. The play cage is full of different playful challenges! It is fully customizable as it consist of two or more floors, and can be built both indoors and outdoors.

Frequently Asked Questions

Is een XXL-speelkooi veilig?

Ja, de XXL-speelkooi wordt gebouwd volgens de vereiste NEN-normen. Daarnaast worden al onze installaties na oplevering geïnspecteerd door een onafhankelijke partij(TÜV). Deze keuringsinstantie controleert of de door ons gebouwde objecten aan alle veiligheidseisen voldoen en geeft hiervoor vervolgens een certificaat van goedkeuring af.

team-Mandy

Want to know more?

For more information, contact Mandy.